بودجه‌بندی کنکور رشته انسانی+"کنکور کلوپ"

بودجه بندی سوالات کنکور رشته انسانی​

در این مقاله بودجه بندی دروس رشته انسانی کنکور برای دانش اموزان قرار داده شده است تا بتوانند دانلود و استفاده نمایند. 
از منو میتوانید سایر بودجه بندی های دروس تخصصی و عمومی رشته های مختلف تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان را نیز مشاهده کنید.
ضمنا میتوانید سوالات کنکور سالهای قبل را از اینجا مشاهده کنید و یا اگر به پاسخنامه خالی احتیاج داشتید از اینجا دانلود کنید.
 
بودجه بندی کامل همه دروس

کاملترین بودجه بندی رشته های مختلف

میخونم

مبحث

تعداد سوال

معنی لغت

۱

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

۷

عروض

۸

قافیه

۲

آرایه ادبی

۸

قرابت معنایی

۴

مبحث

تعداد سوال

ترجمه و تعریب

۹

اعراب گذاری

۱

تحلیل صرفی

۳

قواعد

۷

مبحث

تعداد سوال

عبارت گویا

۲

معادله گویا

۱

تابع

۶

آمار

۴

احتمال

۳

گزاره

۱

دنباله

۳

مبحث

تعداد سوال

روانشناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)

۷

روانشناسی رشد

۴

احساس، توجه و ادراک

۱

حافظه و علل فراموشی

۱

تفکر (۱) حل مسئله

۲

تفکر(۲) تصمیم گیری

۲

انگیزه و نگرش

۱

روانشناسی سلامت

۱

ترکیبی

۱

مبحث

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

تاریخ

۵

۵

۵

جغرافیا

۳

۷

۵

مبحث

تعداد سوال

تولید

۲

بازار

۱

آشنایی با شاخص اقتصادی

۵

پول و بانک

۲

فقر و توزیع درآمد

۱

اقتصاد بین الملل

۲

اقتصاد ایران

۱

مبحث

تعداد سوال

هویت فردی و اجتماعی

۱

تحولات هویتی جهان اجتماعی

۱

هویت ایرانی

۱

فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی

۴

چالش های جهانی

۲

بیداری اسلامی و جهان جدید

۳

ذخیره دانشی

۱

علوم اجتماعی

۱

کنش اجتماعی

۱

قدرت اجتماعی

۱

نابرابری اجتماعی

۱

سیاست هویت

۱

پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

۱

افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

۱

مبحث

تعداد سوال

منطق پایه دهم

۱۰

فلسفه پایه یازدهم

۵

فلسفه پایه دوازدهم

۱۰