بودجه‌بندی کنکور رشته زبان انگلیسی+"کنکور کلوپ"

بودجه بندی سوالات کنکور رشته زبان های خارجی​

در این مقاله سایت کنکور بودجه بندی دروس رشته زبان کنکور برای دانش اموزان قرار داده شده است تا بتوانند دانلود و استفاده نمایند. 
از منو میتوانید سایر بودجه بندی های دروس تخصصی و عمومی رشته های مختلف تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان را نیز مشاهده کنید.
میتوانید سوالات کنکور سالهای قبل را از اینجا مشاهده کنید و یا اگر به پاسخنامه خالی احتیاج داشتید از اینجا دانلود کنید.
 
بودجه بندی کامل همه دروس

کاملترین بودجه بندی رشته های مختلف

میخونم

عنوان درس

ضریب

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زبان و ادبیات فارسی

۴

۱ تا ۲۵

۲۵

زبان عربی

۲

۲۶ تا ۵۰

۲۵

فرهنگ و معارف اسلامی

۳

۵۱ تا ۷۵

۲۵

زبان انگلیسی

۲

۷۶ تا ۱۰۰

۲۵

عنوان درس

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زبان تخصصی

۱۰۱ تا ۱۷۰

۷۰

مبحث

تعداد سوال

واژگان

۱۵

گرامر

۱۰

کاربرد زبان

۱۰

تربیت واژه

۵

کلوز تست

۱۰

ریدینگ

۲۰