بودجه‌بندی کنکور رشته هنر+"کنکور کلوپ"

بودجه بندی سوالات کنکور رشته هنر​

در این مقاله از سایت کنکور کلوپ بودجه بندی دروس رشته هنر کنکور برای دانش اموزان قرار داده شده است تا بتوانند دانلود و استفاده نمایند. 
از منو میتوانید سایر بودجه بندی های دروس تخصصی و عمومی رشته های مختلف تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان را نیز مشاهده کنید.
ضمنا میتوانید سوال های کنکور سالهای قبل را از اینجا مشاهده کنید و یا اگر به پاسخبرگ خالی احتیاج داشتید از اینجا دانلود کنید.
 
بودجه بندی کامل همه دروس

کاملترین بودجه بندی رشته های مختلف

میخونم

عنوان درس

ضریب

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زبان و ادبیات فارسی

۴

۱ تا ۲۵

۲۵

زبان عربی

۲

۲۶ تا ۵۰

۲۵

فرهنگ و معارف اسلامی

۳

۵۱ تا ۷۵

۲۵

زبان انگلیسی

۲

۷۶ تا ۱۰۰

۲۵

عنوان درس

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

درک عمومی هنر

۱۰۱ تا ۱۳۰

۳۰

درک عمومی ریاضی – فیزیک

۱۳۱ تا ۱۶۰

۳۰

ترسیم فنی

۱۶۱ تا ۱۸۰

۲۰

خلاقیت تصویری و تجسمی

۱۸۱ تا ۲۰۰

۲۰

خلاقیت نمایشی

۲۰۱ تا ۲۲۰

۲۰

مخلاقیت موسیقی حث

۲۲۱ تا ۲۴۰

۲۰

خواص مواد

۲۴۱ تا ۲۶۰

۲۰

مبحث

تعداد سوال

هنر پیشا تاریخی ایران

۱

هنر ایران باستان

۱

هند

۱

اژه و یونان

۱

قرون وسطی

۱

خوشنویس

۱

هنر پیشا تاریخی جهان

۱

چین و ژاپن

۱

بین النهرین

۱

هنر اسلامی ایران

۴

هنر رنسانس

۱

چاپ

۱

سبک های هنری

۵

صنایع دستی

۲

عکاسی

۳

موسیقی

۱

نمایش

۴

مبحث

تعداد سوال

اعداد حقیقی

۲

معادله

۱

نسبت و تناسب

۲

رادیکال

۱

هوش هندسی

۳

درصد

۱

هوش و ریاضی

۱

اعداد گویا

۱

مثلث

۲

الگو سازی

۲

چند ضلعی

۳

تبدیلات هندسی

۳

هندسه در فضا

۲

دایره

۱

فشار

۱

گرما

۱

کار و انرژی

۱

نور

۱

خواص مواد

۱

مبحث

تعداد سوال

تاریخچه

۱

مثلث

۱

چند ضلعی

۲

ترسیمات هندسی

۲

برش و تداخل

۱

جایگاه خط و صفحه

۱

رسم سه نما

۱

مجهول یابی

۳

تصاویر سه بعدی

۱

هندسه احجام

۱

مقیاس

۱

نقشه کشی معماری

۳

مکعبات کوچک

۱

مبحث

تعداد سوال

عناصر و کیفیات بصری

۵

شناخت تکنیک و ابزار

۲

شناخت آثار هنرمندان

۳

شناخت سبک های هنری

۳

مبانی طراحی گرافیک

۳

سایر موضوعات

۴

مبحث

تعداد سوال

عناصر نمایش

۱

نمایش در شرق

۱

ماسک و گریم

۱

نمایش در ایران

۳

نمایش عروسکی

۱

سینمای ایران

۴

مباحث فنی سینما

۲

سینمای ملل

۲

سبک های سینمایی

۱

کارگردانان خلاق دوره ی صامت

۱

درک تصویر

۲

اسطوره و حماسه

۱

انیمیشن

۱

مبحث

تعداد سوال

مد شناسی موسیقی ایران

۳

ساز شناسی غربی

۴

ساز شناسی ایرانی

۲

تاریخ موسیقی ایران

۱

تاریخ موسیقی غرب

۱

موسیقی فیلم

۲

فور شناسی

۲

آکور شناسی

۲

هارمونی

۳

مبحث

تعداد سوال

مواد و مصالح

۳

کاغذ و چاپ

۴

شیشه

۱

الیاف نساجی

۲

شیمی رنگ

۱

عکاسی

۱

ابزار و اسلوب های هنری

۳

مرمت و موزه داری

۱

حالال ها و رنگ بر ها

۱

چسب

۱

آلات موسیقی

۲