دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کلیدی کنکور ۱۴۰۰ زبان​​

در این مقاله دفترچه  سوالات و پاسخنامه کلیدی کنکور زبان ۱۴۰۰  ( انگلیسی ، فرانسه ، ایتالیایی، روسی ، المانی )  برای دانش اموزان قرار داده شده است تا بتوانند دانلود و استفاده نمایند. 
ضمنا میتوانید بودجه بندی کنکور سالهای قبل را از اینجا مشاهده کنید و یا اگر به پاسخنامه خالی احتیاج داشتید از اینجا دانلود کنید.
بودجه بندی کنکور رشته زبان انگلیسی+"کنکور کلوپ"
بودجه بندی کنکور رشته هنر+"کنکور کلوپ"
بودجه بندی کنکور رشته انسانی+"کنکور کلوپ"
بودجه بندی کنکور رشته ریاضی+"کنکور کلوپ"
بودجه بندی کنکور رشته تجربی+"کنکور کلوپ"
بودجه بندی کنکور دروس عمومی+"کنکور کلوپ"