دانلود سوالات کنکور 

برای دسترسی راحت دانش اموزان به سوالات کنکور نظام جدید و قدیم سال ۱۴۰۰ ، ۹۹ و ۹۸ و قبل ان فایلها را بهمراه پاسخ سوالات در این مقاله قرار داده ایم تا بتوانید دانلود و استفاده نمایید.
 
پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور (نظام جدید)
پاسخنامه گروه آزمایشی ریاضی و فنی پاسخنامه گروه آزمایشی علوم تجربی پاسخنامه گروه علوم انسانی پاسخنامه گروه آزمایشی زبان های خارجی پاسخنامه گروه آزمایشی هنر