بودجه‌بندی کنکور

در این مقاله به کامل ترین بودجه‌بندی های دروس تخصصی و عمومی کنکور‌۱۴۰۰ تمام رشته های دسترسی خواهید داشت .نکته بسیار مهم برای دانش‌اموزان کنکوری دانستن بارم‌بندی و تعداد‌سوالات‌کنکور در هر درس است. این اطلاعات کمک میکند تا محصل بتواند برنامه‌ریزی اصولی در درس‌خواندن و مطالعه طبق بودجه بندی های قلمچی ، گاج و گزینه‌دو داشته باشد. زیرا بسته به ضریب هر درس و تعداد سوال و تست از هر بخش و فصل ، قدرت پاسخگویی به سوالات و در نتیجه بدست اوردن درصد بالاتر و در نهایت رتبه بهتر میسر خواهد شد. ما برای شما به تفکیک دروس‌عمومی و اختصاصی نظام جدید هر رشته اعم از تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان تخصصی جدولی اماده کرده ایم تا بتوانید راحت تر برنامه ریزی کنید. این جدول شامل درس های زیست‌شناسی ، شیمی ، ریاضی ، فیزیک ، ادبیات، عربی، زبان، دین‌و‌زندگی ( دینی ) ، فلسفه و منطق ، روانشناسی، تاریخ و جغرافیا ، علوم‌اجتماعی و … می باشد.

بودجه بندی ادبیات کنکور تجربی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات درصد سوالات
لغات ۳ ۱۲
املا ۳ ۱۲
قرابت معنایی ۹ ۳۶
آرایه های ادبی ۴ ۱۶
زبان فارسی ۵ ۲۰
تاریخ ادبیات ۱ ۴
بودجه بندی عربی کنکور تجربی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات درصد سوالات
ترجمه و تعریب ۱۰ ۴۰
متن و درک مطلب ۴ ۱۶
تحلیل صرفی ۳ ۱۲
اعراب گذاری ۱ ۴
قواعد ۷ ۲۸
بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی ۱۴۰۱ بر اساس مباحث
مباحث تعداد سوال درصد سوالات
آیات و روایات ۱۱ ۴۴
اشعار و احادیث ۵ ۲۰
متن ۹ ۳۶
بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی ۱۴۰۱ بر اساس پایه تحصیلی
پایه تحصیلی تعداد سوال درصد سوالات
دهم ۹ ۳۶
یازدهم ۸ ۳۲
دوازدهم ۸ ۳۲
بودجه بندی زبان کنکور تجربی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات درصد سوالات
واژگان ۸ ۳۲
گرامر ۴ ۱۶
کلوز تست ۵ ۲۰
درک مطلب ۸ ۳۲
بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰
عنوان فصل ها کنکور ۹۸ کنکور ۹۹ کنکور ۱۴۰۰
پویایی زمین ۵ ۵ ۴
آفرینش کیهان و تکوین زمین ۵ ۴ ۵
منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی ۳ ۴ ۴
منابع آب و خاک ۴ ۴ ۳
زمین شناسی و سازه های مهندسی ۳ ۳ ۳
زمین شناسی ایران ۳ ۳ ۳
زمین شناسی و سلامت ۲ ۲ ۳
بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰
عنوان فصل ها کنکور ۹۸ کنکور ۹۹ کنکور ۱۴۰۰
هندسه ۴ ۴ ۵
تابع ۲ ۶ ۴
توابع نمایی و لگاریتمی ۲ ۲ ۴
مثلثات ۴ ۴ ۳
معادله ها و نامعادله ها ۳ ۲ ۳
حد و پیوستگی ۴ ۳ ۲
مشتق ۴ ۲ ۲
کاربرد مشتق ۲ ۲ ۲
شمارش، بدون شمردن ۱ ۱ ۲
احتمال ۲ ۱ ۲
توان های گویا و عبارت های جبری ۰ ۱ ۱
مجموعه، الگو و دنباله ۱ ۱ ۰
آمار ۱ ۱ ۰
بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰
عنوان فصل ها کنکور ۹۸ کنکور ۹۹ کنکور ۱۴۰۰
گردش مواد در بدن ۳ ۳ ۵
گوارش و جذب مواد ۳ ۱ ۴
تبادلات گازی ۲ ۳ ۴
تولید مثل ۳ ۴ ۴
انتقال اطلاعات در نسل ها ۳ ۳ ۴
تنظیم شیمیایی ۰ ۱ ۳
ایمنی ۳ ۱ ۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۳ ۲ ۲
تنظیم عصبی ۳ ۳ ۲
حواس ۳ ۲ ۲
دستگاه جرکتی ۲ ۳ ۲
تولید مثل نهاندانگان ۲ ۲ ۲
مولکول های اطلاعاتی ۲ ۲ ۲
تغییر در اطلاعات وراثتی ۲ ۳ ۲
از ماده به انرژی ۱ ۲ ۲
از انرژی به ماده ۲ ۱ ۲
تقسیم یاخته ۱ ۴ ۱
پاسخ گیاهان به محرک ها ۱ ۲ ۱
جریان اطلاعات در یاخته ها ۳ ۲ ۱
فناوری های نوین زیستی ۱ ۱ ۱
رفتارهای جانوران ۲ ۲ ۱
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا ۰ ۱ ۰
از یاخته تا گیاه ۳ ۲ ۰
جذب و انتقال مواد در گیاهان ۲ ۰ ۰
بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰
عنوان فصل ها کنکور ۹۸ کنکور ۹۹ کنکور ۱۴۰۰
نوسان و امواج ۴ ۶ ۴
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ۳ ۴ ۴
حرکت بر خط راست ۳ ۴ ۴
الکتریسیته ساکن ۳ ۳ ۴
دینامیک ۳ ۲ ۳
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۳ ۲ ۳
ویژگی های فیزیکی مواد ۲ ۳ ۲
دما و گرما ۳ ۲ ۲
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی ۳ ۲ ۲
فیزیک و اندازه گیری ۱ ۱ ۱
کار، انرژی و توان ۲ ۱ ۱
بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰
عنوان فصل ها کنکور ۹۸ کنکور ۹۹ کنکور ۱۴۰۰
قدر هدایای زمینی را بدانیم ۳ ۳ ۶
در پی غذای سالم ۴ ۶ ۵
مولکول های در خدمت تندرستی ۴ ۴ ۴
آسایش و رفاه در سایه شیمی ۳ ۴ ۴
آب، آهنگ زندگی ۴ ۴ ۳
کیهان زادگاه الفبای هستی ۳ ۳ ۳
پوشاک، نیازی پایان ناپذیرد ۵ ۴ ۳
ردپای گازها در زندگی ۳ ۴ ۳
شیمی، جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ۴ ۲ ۲
شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر ۲ ۱ ۲
سوالات دروس عمومی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱
مواد امتحانی ضریب تعداد سوال زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی ۴ ۲۵ (از ۱ تا ۲۵) ۱۸ دقیقه
زبان عربی ۲ ۲۵ (از ۲۶ تا ۵۰) ۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی ۳ ۲۵ (از ۵۱ تا ۷۵) ۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی ۲ ۲۵ (از ۷۶ تا ۱۰۰) ۲۰ دقیقه
بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات
لغت ۳
املا ۲
زبان فارسی ۵
تاریخ ادبیات ۳
آرایه های ادبی ۳
قرابت معنایی ۹
بودجه بندی زبان عربی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات
ترجمه و مفاهیم ۱۰
متن و درک مطلب ۴
تحلیل صرفی ۳
حرکت گذاری ۱
قواعد ۷
بودجه بندی فرهنگ و معارف اسلامی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات
آیات و روایات ۱۱
اشعار و حدیث ۵
متن ۹
بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات
واژگان ۸
گرامر ۴
کلوز تست ۵
درک مطلب ۸
سوالات دروس اختصاصی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱
مواد امتحانی ضریب تعداد سوال زمان پاسخگویی
ریاضیات زیرگروه ۱: ۴ زیرگروه ۲: ۴ زیرگروه ۳: ۳ ۵۵ (از ۱۰۱ تا ۱۵۵) ۸۵ دقیقه
فیزیک زیرگروه ۱: ۳ زیرگروه ۲: ۳ زیرگروه ۳: ۲ ۴۵ (از ۱۵۶ تا ۲۰۰) ۵۵ دقیقه
شیمی زیرگروه ۱: ۳ زیرگروه ۲: ۳ زیرگروه ۳: ۲ ۳۵ (از ۲۰۱ تا ۲۳۵) ۳۵ دقیقه
بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی ۱۴۰۱
عنوان درس مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
حسابان مجموعه، الگو و دنباله ۲ ۱ ۲
مثلثات ۳ ۴ ۳
توان های گویا و عبارت های جبری ۱ ۰ ۰
معادله و نامعادله ۲ ۱ ۲
شمارش بدون شمردن ۰ ۰ ۰
هندسه تحلیلی ۰ ۰ ۰
تابع ۲ ۳ ۱
بخش پذیری و تقسیم ۰ ۱ ۱
تابع نمایی و لگاریتمی ۱ ۲ ۵
حد و پیوستگی ۳ ۲ ۱
حد نامتناهی و حد در بینهایت ۱ ۱ ۳
مشتق ۳ ۳ ۳
کاربرد مشتق ۲ حذفی ۳
هندسه و ریاضیات گسسته ترسیم های هندسی و استدلال ۰ ۰ ۱
قضیه تالس و تشابه ۲ ۴ ۰
چند ضلعی ها ۱ ۰ ۱
تجسم فضایی ۲ ۱ ۰
دایره ۳ ۴ ۴
تبدیل های هندسی ۲ ۱ ۱
روابط طولی در مثلث ۱ ۲ ۲
ماتریس ۳ ۳ ۲
مقاطع مخروطی ۳ ۴ ۳
بردارها ۱ ۰ ۱
مبانی ریاضیات ۳ ۴ ۲
احتمال ۲ ۴ ۲
آمار توصیفی ۲ ۱ ۱
آمار استنباطی ۰ ۰ ۰
نظریه اعداد ۴ ۴ ۶
گراف ۲ ۲ ۲
ترکیبیات ۴ ۳ ۳
بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۱
مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
حرکت بر خط راست ۴ ۵ ۴
دینامیک ۶ ۵ ۶
نوسان و موج ۴ ۵ ۴
برهم کنش های موج ۲ ۳ ۲
آشنایی با فیزیک اتمی ۲ ۲ ۲
آشنایی با فیزیک هسته ای ۲ حذفی ۲
الکتریسیته ساکن ساکن: ۴ خازن: ۱ ساکن: ۳ خازن: ۱ ۵
جریان الکتریکی ۴ ۵ ۴
مغناطیس ۲ ۲ ۲
القای مغناطیسی ۲ ۲ ۲
فیزیک و اندازه گیری ۰ ۱ ۰
کار، انرژی و توان ۲ ۲ ۳
ویژگی های مواد ۳ ۳ ۲
دما و گرما ۴ ۳ ۳
ترمودینامیک ۳ ۳ ۴
بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
مبحثسال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
کیهان زادگاه الفبای هستی۲۴۲
رد پای گازها در زندگی۳۲۳
آب آهنگ زندگی۴۶۶
قدر هدایای زمین را بدانیم۶۵۴
در پی غذای سالم۶۵۵
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر۴۲۴
مولکول ها در خدمت تندرستی۳۳۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳۳۳
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری۲۴۲
شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر۲۱۲
بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۱
مباحث تعداد سوالات
لغت۳
املا۲
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۳
آرایه های ادبی۳
قرابت معنایی۹
بودجه بندی عربی عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱
مباحثتعداد سوالات
ترجمه و مفاهیم۱۰
متن و درک مطلب۴
تحلیل صرفی۳
حرکت گذاری۱
قواعد۷
بودجه بندی دین و زندگی کنکور انسانی ۱۴۰۱
مباحثتعداد سوالات
آیات و روایات۱۱
اشعار و حدیث۵
متن۹
بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور انسانی ۱۴۰۱
مباحثتعداد سوالات
واژگان۸
گرامر۴
close test (کلوز تست)۵
reading (درک مطلب)۸
بودجه بندی درس ریاضی و آمار ۱ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
عبارت های جبریعبارت های جبری۱۲
معادله درجه دوممعادله درجه دوم۱۳۲
تابعتابع۲۴
کار با داده های آماریکار با داده های آماری۲۲
نمایش داده هانمایش داده ها۳۱
بودجه بندی درس ریاضی و آمار ۲ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
آشنایی با منطق و استدلال ریاضیگزاره ها و ترکیب گزاره ها۱۱۲
استدلال ریاضی
تابعتابع۳۳۱
آمارشاخص های آماری۲۲۱
بودجه بندی درس ریاضی و آمار ۳ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
آمار و احتمالشمارش۳۳۲
احتمال
چرخه آمار در حل مسائل
الگوهای خطیمدل سازی و دنباله۳۲۲
دنباله های حسابی
الگوهای غیرخطیدنباله هندسی۲۱۳
ریشه nآم و توان گویا
تابع نمایی
بودجه بندی درس علوم و فنون ادبی ۱ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
تاریخ ادبیات و سبک شناسیتاریخ ادبیات۲
سبک شناسی۱۱۲
مفهوم۱۱۱
موسیقی شعرموسیقی شعر۲۲۲
زیبایی شناسیبیان
بدیع
ترکیبی بیان و بدیع
بودجه بندی درس علوم و فنون ادبی ۲ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
تاریخ ادبیات و سبک شناسیتاریخ ادبیات۱۲
سبک شناسی۱+۲ (ترکیبی با دهم)۲۱
مفهوم۱+۲ (ترکیبی با دهم)۱+۲ (ترکیبی با دهم)۱+۲ (ترکیبی با دهم)
موسیقی شعرموسیقی شعر۲۱۱
زیبایی شناسیبیان۲۱۳
بدیع
ترکیبی بیان و بدیع۱ (ترکیبی با دهم)
بودجه بندی درس علوم و فنون ادبی ۳ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
تاریخ ادبیات و سبک شناسیتاریخ ادبیات۳۲۳
سبک شناسی۱۱
مفهوم۱۱
لغت۱
موسیقی شعرموسیقی شعر۱+۵ (ترکیبی با یازدهم)۱+۳ (ترکیبی با دهم) + ۱ (ترکیبی با یازدهم + ۱ (ترکیبی با دهم و یازدهم)۳+۲ (ترکیبی با یازدهم) + ۱ (ترکیبی با دهم و یازدهم)
زیبایی شناسیبیان
بدیع۲
ترکیبی بیان و بدیع۲ (ترکیبی با دهم و یازدهم) + ۲ (ترکیبی با یازدهم)۳ (ترکیبی با یازدهم) + ۲ (ترکیبی با دهم و یازدهم)۲ (ترکیبی با یازدهم) + ۲ (ترکیبی با دهم و یازدهم)
بودجه بندی درس عربی، زبان قرآن کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
ترجمهترجمه۸۸۸
درک مطلبمفهوم متن
مفهوممفهوم آیه، حدیث، عبارت، شعر و ضرب المثل – حسب الحقیقه – مکالمه – تعریف یک کلمه – ارتباط کلمات – مترادف و متضاد۲ (مفهوم عبارت‏، تعریف یک کلمه)۱۱
ضبط حرکاتضبط حرکات۱۱۱
تحلیل صرفی و محل اعرابیتحلیل صرفی و محل اعرابی‏‌ – تحلیل صرفی – محل اعرابی۳۳۳
قواعد اسموزن کلمات – اسم فاعل – اسم تفضیل – اسم مکان – اسم مبالغه – معرفه و نکره – وصف و اضافه – جمع مکسر – ضمیر – اسم اشاره – انواع اعراب۲ (اسم مکان، ضمیر)۲ (اسم تفضیل، وصف و اضافه)۱ (انوع اعراب)
قواعد فعلباب ها – فعال امر و نهی – صیغه فعل – اعراب فعل مضارع – نون وقایه۲ (اعراب فعل مضارع‏، لازم و متعدی)۱ (اعراب فعل مضارع)
انواع جملاتجمله اسمیه و فعلیه – فعل مجهول و معلوم – حروف مشبهه – اسلوب شرط – نواسخ – ماضی بعید – ماضی استمراری۱ (شرط)۱ (شرط)۱ (شرط) + ۱ (حروف مشبهه)
عددعدد اصلی و ترتیبی – ساعت – عملیات حسابی۱۱
مفعول مطلقمفعول مطلق۱۱
استثناءاستثناء۱۱
حالحال۱
اسلوب ندااسلوب ندا۱
بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
آشنایی با اقتصاداقتصاد چیست؟۱
تولید۲۱+۱ (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)
بازار۱+۱ (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)۳
آشنایی با شاخص های اقتصادی۵۴۳
نهاد های پولی و مالیپول۱
بانک۱ (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)۱ (ترکیبی با پول)۱ (ترکیبی با پول)
بازار سرمایه۱ (ترکیبی با بانک، پول، آشنایی با شاخص های اقتصادی، بازار و تولید)
توسعه اقتصادیرشد، توسعه و پیشرفت۱
فقر و توزیع درآمد۱۱۱ (ترکیبی با تولید، بانک، رشد، توسعه و پیشرفت)
مدیریت کلان اقتصادیدولت و اقتصاد۱ (ترکیبی با بانک و تولید)
بودجه و امور مالی دولت۱
اقتصاد جهان و ایراناقتصاد بین الملل۱+۱ (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)۲ (ترکیبی با بودجه و امور مالی دولت، دولت و اقتصاد، فقر و توزیع درآمد، رشد، توسعه و پیشرفت،۱ (ترکیبی با آشنایی با شاخص های اقتصادی)
اقتصاد ایران۱ (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)۱ (ترکیبی با بازار سرمایه و آشنایی با شاخص های اقتصادی) + ۱ (ترکیبی با بازار سرمایه، بازار و تولید)
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۱ (ترکیبی با اقتصاد بین الملل، بودجه و امور مالی دولت، دولت و اقتصاد، فقر و توزیع درآمد، رشد، توسعه و پیشرفت)۱ (ترکیبی با بانک، بازار سرمایه و اقتصاد بین الملل) + ۱ (ترکیبی با دولت و اقتصاد و بودجه و امور مالی دولت)
بودجه بندی درس تاریخ ۱ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
تاریخ شناسیتاریخ و تاریخ نگاری۱
تاریخ، زمان و مکان۱۱
باستان شناسی۱۱
جهان در عصز باستانپیدایش تمدن بین النهرین و مصر
هند و چین
یونان و روم
ایران در عصر باستانمطالعه و کاوش در گذشته های دور۱
سپیده دم تمدن ایرانی۱۱
ار ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان۱
اشکانیان و ساسانیان
آیین کشور داری۱
جامعه و خانواده
اقتصاد و معیشت۱ + ۱ (ترکیبی با هند و چین)
دین و اعتقادات۱
زبان، علم و آموزش۱
هنر و معماری۱
بودجه بندی درس تاریخ ۲ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
تاریخ شناسیمنابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی۱
روش پژوهش در تاریخ۱
ظهور اسلام، حرکتی تازه در تاریخ بشراسلام در مکه
امت و حکومت نبوی در مدینه۱۱
نثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین۱
امویان بر مسند قدرت
جهان اسلام در عصر خلافت عباسی۱۱
ایران از ورود اسلام تا پایان صفویهاسلام در ایران، زمینه های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی
ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی۱۱
ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی۱
حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری
فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری۱
تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی۱۱
فرهنگ و تمدن در عصر صفوی۱
اروپا در قرون وسطا و عصر جدیدقرون وسطا۱
رنسانس و عصر جدید
بودجه بندی درس تاریخ ۳ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
تاریخ شناسیتاریخ نگاری و منابع دوره معاصر۱۲
ایران و جهان در دوران معاصرایران و جهان در آستانه دوره معاصر۱
سیاست و حکومت در عصر قاجار
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار۱۱۱(ترکیبی با سیاست و حکومت در عصر قاجار)
نهضت مشروطه ایران
جنگ جهانی اول و ایران
ایران در دوره حکومت رضاشاه۱۱
جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن۱
نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران۱۱
انقلاب اسلامیانقلاب اسلامی۱
استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی۱۱
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
بودجه بندی درس جغرافیای ۱ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
جغرافیا چیست؟جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر۲۱
روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا۱۱
جغرافیای طبیعی ایرانموقعیت جغرافیایی ایران
ناهمواری های ایران۱۱
آب و هوای ایران۱۱
منابع آب ایران
جغرافیای انسانی ایرانویژگی های جمعیت ایران۱
تقسیمات کشوری ایران۱
سکونتگاه های ایران۱۱
توان های اقتصادی ایران
بودجه بندی درس جغرافیای ۲ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحثسال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
ناحیه چیست؟معنا و مفهوم ناحیه۱۱
انسان و ناحیه
نواحی طبیعینواحی آب و هوایی۱۱
ناهمواری ها و اشکال زمین۱ +۱ (ترکیبی با معنا و مفهوم ناحیه)۱
نواحی زیستی۲۱
نواحی انسانینواحی فرهنگی۱
نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)۱
نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)۱
نواحی سیاسیمعناو مفهوم ناحیه سیاسی
کشور، یک ناحیه سیاسی۱۱۱
ژئوپلیتیک
بودجه بندی درس جغرافیای ۳ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
جغرافیای سکونتگاه هاشهر ها و روستاها۱۱۱
مدیریت شهر و روستا۲۱
فنون و مهارت های جغرافیایی۱۱
جغرافیای حمل و نقلویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل
مدیریت حمل و نقل۱۱
فنون و مهارت های جغرافیایی
مخاطرات طبیعیویژگی های و انواع مخاطرات طبیعی۴۱
مدیریت مخاطرات طبیعی۱
فنون و مهارت های جغرافیایی
بودجه بندی درس جامعه شناسی ۱ کنکور انسانی ۱۴۰۱
میحثزیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
کنش های ماویژگی های کنش های انسانی
آثار و پیامدهای کنش های انسانی
پدیده های اجتماعیکنش اجتماعی۱
شکل گیری پدیده های اجتماعی
جهان اجتماعیجهان اجتماعی
گستره جهان اجتماعی
اجزا و لایه های جهان اجتماعیاجزای جهان اجتماعی
لایه های جهان اجتماعی
جهان های اجتماعیجهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی
تفاوت و تنوع جهان های اجتماعی
پیامد های جهان اجتماعیجهان اجتماعی تابع اراده افراد
پیامدهای جهان اجتماعی فرصت اند یا محدودیت؟
فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد۱ (ترکیبی با اجزای جهان اجتماعی و لایه های جهان اجتماعی)
ارزیابی جهان های اجتماعیقلمرو واقعی و آرمانی
ارزیابی قلمرو واقعی و آرمانی
حق و باطل، تابع جهان های اجتماعی
هویت فردی و اجتماعیهویت چیست؟‌۱
نسبت هویت فردی و اجتماعی
خودآگاهی یا ناخودآگاهی؟
بازتولید هویت اجتماعینقش جامعه پذیری در بازتولید هویت اجتماعی
نقش کنترل اجتماعی در بازتولید هویت اجتماعی
تغییرات هویت اجتماعیتحرک اجتماعی چیست؟
فرصت ها و محدودیت های تغییرات هویتی۱
تحولات هویتی جهان اجتماعیهویت جهان اجتماعی چیست؟
فرآیند تحولات هویتی جهان اجتماعی۱
نقش ارتباط جهان های احتماعی در تحولات فرهنگی
از خودبیگانگی فرهنگی
هویت ایرانیهویت ایرانی در گذر زمان
تاثیر انقلاب اسلامی بر هویت ایرانی
جمعیت و هویت
هویت اقتصادی جامعه۱۱
بودجه بندی درس جامعه شناسی ۲ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
فرهنگ جهانیجهان فرهنگی۱ (ترکیبی با هویت اقتصادی جامعه، بازتولید هویت احتماعی، پیامد های جهان اجتماعی: دهم)
فرهنگ جهانی
نمونه های فرهنگ جهانی
فرهنکگ معاصر غرب و نظام نویت جهانیبلور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب۱
چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب۱ (ترکیبی با بلورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + شکل گیری پدیده های اجتماعی: دهم)
جامعه جهانی۱ (ترکیبی با تفوات و تنوع جهان های اجتماعی + فرآیند تحولات هویتی جهان اجتماعی: یازدهم) + ۱ (ترکیبی با باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + شکل گیری پدیده های اجتماعی: دهم)۱ + ۱ (ترکیبی با نمونه های فرهنگ جهانی: یازدهم)۱
تحولات نظام جهانی۱ (ترکیبی با چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب: یازدهم + کنش اجتماعی: دهم)۱ (ترکیبی با باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + پدیده های اجتماعی: دهم) + ۱ (ترکیبی با چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب: یازدهم + تحولات هویتی جهان اجتماعی: دهم)۱
چالش های جهانیجهان دوقطبی
جنگ ها و تقابل های جهانی
بحران های اقتصادی و زیست محیطی۱ (ترکیبی با جهان دو قطبی: یازدهم + گستره جهان اجتماعی: دهم)۱ (ترکیبی با جنگ ها و تقابل های جهانی: یازدهم + جهان دو قطبی: یازدهم)۱+۱ (ترکیبی با جهان فرهنگی و تحولات نظام جهانی: یازدهم + فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد: دهم)
بحران های معرفتی و معنوی
بیداری اسلامی و جهان جدیدسر آغاز بیداری اسلامی۱۱ (ترکیبی با بحران های معرفتی و معنوی: یازدهم + چگونگی تکوین فرهنگ عاصر غرب: یازدهم)
انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی۱۱۱
افق بیداری اسلامی۱ + ۱ (ترکیبی با جهان دو قطبی: یازدهم + تحولات نظام جهانی: یازدهم)
بودجه بندی درس جامعه شناسی ۳ کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
ذخیره دانشیذخیره دانشی۱۱
علوم اجتماعیعلوم اجتماعی۱
نظم احتماعینظم احتماعی
کنش اجتماعیکنش اجتماعی۱۱ (ترکیبی با جنگ ها و تقابل های جهانی: یازدهم + جهان دو قطبی: یازدهم)
معنای زندگیمعنای زندگی۱ (ترکیبی با نظم اجتماعی: دوازدهم)۱ (ترکیبی با تحرک اجتماعی: دهم) + ۱ (ترکیبی با فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد: دهم + نمونه های فرهنگ جهانی و جهان دوقطبی: یازدهم)
قدرت اجتماعیقدرت اجتماعی۱۱۱ (ترکیبی با نظم اجتماعی و کنش اجتماعی: دوازدهم)
نابرابری اجتماعینابرابری اجتماعی۱۱ (ترکیبی با نظم اجتماعی: دوازدهم) + ۱ (ترکیبی با نظم اجتماعی: دوازدهم + باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + تشریح جهان اجتماعی: دهم)۱ (ترکیبی با معنای زندگی: دوازدهم) + ۱ (ترکیبی با نظم اجتماعی و معنای زندگی: دوازدهم)
سیاست هویتسیاست هویت۱۱ (ترکیبی با کنش اجتماعی: دوازدهم + افق بیداری اسلامی: یازدهم + تشریح جهان اجتماعی، پیامد های جهان اجتماعی و تحولات هویتی جهان اجتماعی: دهم)۱ (ترکیبی با نظم اجتماعی نابرابری اجتماعی: دوازدهم) + ۱ (ترکیبی با قدرت اجتماعی: دوازدهم + نمونه ها فرهنگ جهانی: یازدهم + هویت اقتصادی جامعه: دهم)
پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلامپیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام۱۱ + ۱ (ترکیبی با افق بیداری اسلامی: یازدهم + لایه های جهان اجتماعی و هویت ایرانی در گذر زمان: دهم)
افق علوم اجتماعی در جهان اسلامافق علوم اجتماعی در جهان اسلام۱۱ + ۱ (ترکیبی با جامعه جهانی و بحران های اقتصادی و زیست محیطی: یازدهم + معنای زندگی: دوازدهم)
بودجه بندی درس منطق کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحث سال ۹۸سال ۹۹سال ۱۴۰۰
منطق و مباحث آنمنقطع ترازوی اندیشه۱۱
روابط میان ذهن، زبان و خارجلفظ و معنا۱۲
مفهوم و مصداق۱۱۱
تعریفاقسام و شرایط تعریف۱۱
استدلال استقراییاقسام استدلال استقرایی۱۱۱
قضیه حملی و قیاس اقترانیقضیه حملی۲۱ (ترکیبی با مفهوم و مصداق)
احکام قضایا۱۱۲
قیاس اقترانی۳۱۱
قضیه شرطی و قیاس استثناییقضیه شرطی و قیاس استثنایی۱۱
منطق کاربردیسنجشگری در تفکر
بودجه بندی درس فلسفه یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحث زیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
فلسفه و ابعاد آنچیستی فلسفه۱۱
ریشه و شاخه های فلسفه۲۱
فلسفه و زندگی
آغاز تاریخی فلسفه۱۱
زندگی بر اساس اندیشه۱۱
معرفت و شناختامکان شناخت۱۲
ابزار های شناخت
نگاهی به تاریخچه معرفت۱۱۱
انسانچیستی انسان (۱)۱
چیستی انسان (۲)۱۱
انسان، موجود اخلاق گرا۱۱۱
بودجه بندی درس فلسفه دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
پیرامون واقعیت و هستیهستی و چیستی۱۱
جهان ممکنات۱۱
جهان علی و معلولی۱۱۱
کدام تصویر از جهان؟۱
پیرامون خدا و عقلخدا در فلسفه (۱)۱۱
خدا در فلسفه (۲)۱۳۱
عقل در فلسفه (۱)۱
عقل در فلسفه (۲)۱۱۱
نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلامآغاز فلسفه در جهان اسلام
دوره میانی۳۱
دوره متاخر۱۱
حکمت معاصر
بودجه بندی درس روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۱
مبحثزیر مبحثسال ۹۸ سال ۹۹ سال ۱۴۰۰
روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعهروانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه۷۳۳
روانشناسی رشدروانشناسی رشد۴۳۵
احساس، توجه، ادراکاحساس، توجه، ادراک۱۴۴
حافظه و علل فراموشیحافظه و علل فراموشی۱۲۲
تفکر (۱) حل مسئلهتفکر (۱) حل مسئله۲۲۲
تفکر (۲) تصمیم گیریتفکر (۲) تصمیم گیری۲۳۲
انگیزه و نگرشانگیزه و نگرش۱۲۲
روان شناسی سلامتروان شناسی سلامت۱۱