بودجه‌بندی کنکور

در این مقاله به کامل ترین بودجه‌بندی های دروس تخصصی و عمومی کنکور‌۱۴۰۰ تمام رشته های دسترسی خواهید داشت .نکته بسیار مهم برای دانش‌اموزان کنکوری دانستن بارم‌بندی و تعداد‌سوالات‌کنکور در هر درس است. این اطلاعات کمک میکند تا محصل بتواند برنامه‌ریزی اصولی در درس‌خواندن و مطالعه طبق بودجه بندی های قلمچی ، گاج و گزینه‌دو داشته باشد. زیرا بسته به ضریب هر درس و تعداد سوال و تست از هر بخش و فصل ، قدرت پاسخگویی به سوالات و در نتیجه بدست اوردن درصد بالاتر و در نهایت رتبه بهتر میسر خواهد شد. ما برای شما به تفکیک دروس‌عمومی و اختصاصی هر رشته اعم از تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان تخصصی جدولی اماده کرده ایم تا بتوانید راحت تر برنامه ریزی کنید. این جدول شامل درس های زیست‌شناسی ، شیمی ، ریاضی ، فیزیک ، ادبیات، عربی، زبان، دین‌و‌زندگی ( دینی ) ، فلسفه و منطق ، روانشناسی، تاریخ و جغرافیا ، علوم‌اجتماعی و … می باشد.

بودجه‌بندی‌ دروس‌عمومی‌ کنکور

عنوان

ضریب

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زبان و ادبیات فارسی

۴

۱ تا ۲۵

۲۵

زبان عربی

۲

۲۶ تا ۵۰

۲۵

فرهنگ و معارف اسلامی

۳

۵۱ تا ۷۵

۲۵

زبان انگلیسی

۲

۷۶ تا ۱۰۰

۲۵

مباحث

تعداد سوال

واژگان

۳

املا

۳

دستور زبان و نگارش

۵

تاریخ ادبیات

۱

آرایه ها

۴

قرابت معنایی

۹

مباحث

تعداد سوال

ترجمه و تعریب

۱۰

درک مطلب

۴

تشکیل

۱

تحلیل صرفی

۳

قواعد

۷

مباحث

تعداد سوال

پایه دهم

۹

پایه یازدهم

۸

پایه دوازدهم

۸

بودجه‌بندی رشته علوم‌تجربی 

عنوان درس

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زمین شناسی

۱۰۱ تا ۱۲۵

۲۵

ریاضی

۱۲۶ تا ۱۵۵

۳۰

زیست شناسی

۱۵۶ تا ۲۰۵

۵۰

فیزیک

۲۰۶ تا ۲۳۵

۳۰

شیمی

۲۳۶ تا ۲۷۰

۳۵

بهیاری

۲۷۱ تا ۳۲۰

۵۰

مباحث

تعداد سوال

زمین شناسی ایران

۳

پویایی زمین

۳

سلامت

۴

سازه های مهندسی

۳

منابع آب و خاک

۴

منابع معدنی، زیربنایی تمدن و توسعه صنعتی

۳

آفرینش کیهان و تکوین

۵

مبحث

تعداد سوال

فصل اول پایه دهم

۰

فصل دوم پایه دهم

۳

فصل سوم پایه دهم

۲

فصل چهارم پایه دهم

۳

فصل پنجم پایه دهم

۳

فصل ششم پایه دهم

۳

فصل هفتم پایه دهم

۲

فصل اول پایه یازدهم

۳

فصل دوم پایه یازدهم

۳

فصل سوم پایه یازدهم

۲

فصل چهارم پایه یازدهم

ترکیبی

فصل پنجم پایه یازدهم

۳

فصل ششم پایه یازدهم

۱

فصل هفتم پایه یازدهم

۳

فصل هشتم پایه یازدهم

۲

فصل نهم پایه یازدهم

۱

فصل اول پایه دوازدهم

۲

فصل دوم پایه دوازدهم

۳

فصل سوم پایه دوازدهم

۳

فصل چهارم پایه دوازدهم

۲

فصل پنجم پایه دوازدهم

۱

فصل ششم پایه دوازدهم

۲

فصل هفتم پایه دوازدهم

۱

فصل هشتم پایه دوازدهم

۲

مبحث

تعداد سوال

مثلثات

۴

هندسه

۳

احتمالات

۲

مشتق

۴

الگو

۱

معادلات و نامعادلات

۳

لگاریتم

۲

آمار

۲

کاربرد مشتق

۲

مقاطع مخروطی

۲

شمارش بدون شمردن

۱

حد و پیوستگی

۴

تابع

۲

مبحث

تعداد سوال

فصل یکم پایه دهم

۱

فصل دوم پایه دهم

۲

فصل سوم پایه دهم

۲

فصل چهارم پایه دهم

۳

فصل یکم پایه یازدهم

۳

فصل دوم پایه یازدهم

۳

فصل سوم پایه یازدهم

۳

فصل یکم پایه دوازدهم

۳

فصل دوم پایه دوازدهم

۳

فصل سوم پایه دوازدهم

۴

فصل چهارم پایه دوازدهم

۳

مبحث

تعداد سوال

کیهان زادگان الفبای هستی پایه دهم

۳

ردپای گاز ها در زندگی پایه دهم

۳

آب، آهنگ زندگی پایه دهم

۲

قدر هدایای زمین را بدانیم پایه یازدهم

۴

در پی غذای سالم پایه یازدهم

۴

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر پایه یازدهم

۶

مولکول ها در خدمت تندرستی پایه دوازدهم

۳

آسایش و رفاه در سایه شیمی پایه دوازدهم

۴

شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری پایه دوازدهم

۴

شیمی راهی به سوی آینده ای روشن پایه دوازدهم

۲

بودجه‌بندی رشته‌ریاضی 

مبحث

تعداد سوال

مجموعه، الگو و دنباله

۲

تابع

۲

حد و پیوستگی

۳

مشتق

۳

تالس و تشابه

۲

ترکیبات

۴

روابط طولی مثلث

۱

آمار

۲

توان گویا

۱

تجسم فضایی

۲

تبدیل های هندسی

۲

ماتریس

۳

بردار

۱

احتمال

۲

نظریه اعداد

۴

گراف

۲

مقاطع مخروطی

۳

مبانی ریاضی

۳

چند ضلعی ها

۱

مثلثات

۳

معادله و نامعادلعه

۲

تابع لگاریتمی

۱

حد نامتناهی و بی نهایت

۱

دایره

۱

مبحث

تعداد سوال

فصل یکم پایه دهم

۰

فصل دوم پایه دهم

۲

فصل سوم پایه دهم

۳

فصل چهارم پایه دهم

۳

فصل پنجم پایه دهم

۴

فصل یکم پایه یازدهم

۵

فصل دوم پایه یازدهم

۴

فصل سوم پایه یازدهم

۲

فصل چهارم پایه یازدهم

۲

فصل یکم پایه دوازدهم

۴

فصل دوم پایه دوازدهم

۶

فصل سوم پایه دوازدهم

۴

فصل چهارم پایه دوازدهم

۲

فصل پنجم پایه دوازدهم

۲

فصل ششم پایه دوازدهم

۲

مبحث

تعداد سوال

کیهان زادگاه الفبای هستی پایه دهم

۲

رد پای گاز ها در زندگی پایه دهم

۳

آب، آهنگ زندگی پایه دهم

۶

قدر هدایای زمینی را بدانیم پایه یازدهم

۴

در پی غذای سالم پایه یازدهم

۵

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر پایه یازدهم

۴

مولکول ها در خدمت تندرستی پایه دوازدهم

۳

آسایش و رفاه در سایه شیمی پایه دوازدهم

۳

شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری پایه دوازدهم

۲

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر پایه دوازدهم

۳

بودجه‌بندی رشته علوم‌انسانی 

مبحث

تعداد سوال

معنی لغت

۱

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

۷

عروض

۸

قافیه

۲

آرایه ادبی

۸

قرابت معنایی

۴

مبحث

تعداد سوال

ترجمه و تعریب

۹

اعراب گذاری

۱

تحلیل صرفی

۳

قواعد

۷

مبحث

تعداد سوال

عبارت گویا

۲

معادله گویا

۱

تابع

۶

آمار

۴

احتمال

۳

گزاره

۱

دنباله

۳

مبحث

تعداد سوال

روانشناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)

۷

روانشناسی رشد

۴

احساس، توجه و ادراک

۱

حافظه و علل فراموشی

۱

تفکر (۱) حل مسئله

۲

تفکر(۲) تصمیم گیری

۲

انگیزه و نگرش

۱

روانشناسی سلامت

۱

ترکیبی

۱

مبحث

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

تاریخ

۵

۵

۵

جغرافیا

۳

۷

۵

مبحث

تعداد سوال

تولید

۲

بازار

۱

آشنایی با شاخص اقتصادی

۵

پول و بانک

۲

فقر و توزیع درآمد

۱

اقتصاد بین الملل

۲

اقتصاد ایران

۱

مبحث

تعداد سوال

هویت فردی و اجتماعی

۱

تحولات هویتی جهان اجتماعی

۱

هویت ایرانی

۱

فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی

۴

چالش های جهانی

۲

بیداری اسلامی و جهان جدید

۳

ذخیره دانشی

۱

علوم اجتماعی

۱

کنش اجتماعی

۱

قدرت اجتماعی

۱

نابرابری اجتماعی

۱

سیاست هویت

۱

پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

۱

افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

۱

مبحث

تعداد سوال

منطق پایه دهم

۱۰

فلسفه پایه یازدهم

۵

فلسفه پایه دوازدهم

۱۰

بودجه‌بندی رشته‌هنر 

عنوان درس

ضریب

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زبان و ادبیات فارسی

۴

۱ تا ۲۵

۲۵

زبان عربی

۲

۲۶ تا ۵۰

۲۵

فرهنگ و معارف اسلامی

۳

۵۱ تا ۷۵

۲۵

زبان انگلیسی

۲

۷۶ تا ۱۰۰

۲۵

عنوان درس

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

درک عمومی هنر

۱۰۱ تا ۱۳۰

۳۰

درک عمومی ریاضی – فیزیک

۱۳۱ تا ۱۶۰

۳۰

ترسیم فنی

۱۶۱ تا ۱۸۰

۲۰

خلاقیت تصویری و تجسمی

۱۸۱ تا ۲۰۰

۲۰

خلاقیت نمایشی

۲۰۱ تا ۲۲۰

۲۰

مخلاقیت موسیقی حث

۲۲۱ تا ۲۴۰

۲۰

خواص مواد

۲۴۱ تا ۲۶۰

۲۰

مبحث

تعداد سوال

هنر پیشا تاریخی ایران

۱

هنر ایران باستان

۱

هند

۱

اژه و یونان

۱

قرون وسطی

۱

خوشنویس

۱

هنر پیشا تاریخی جهان

۱

چین و ژاپن

۱

بین النهرین

۱

هنر اسلامی ایران

۴

هنر رنسانس

۱

چاپ

۱

سبک های هنری

۵

صنایع دستی

۲

عکاسی

۳

موسیقی

۱

نمایش

۴

مبحث

تعداد سوال

اعداد حقیقی

۲

معادله

۱

نسبت و تناسب

۲

رادیکال

۱

هوش هندسی

۳

درصد

۱

هوش و ریاضی

۱

اعداد گویا

۱

مثلث

۲

الگو سازی

۲

چند ضلعی

۳

تبدیلات هندسی

۳

هندسه در فضا

۲

دایره

۱

فشار

۱

گرما

۱

کار و انرژی

۱

نور

۱

خواص مواد

۱

مبحث

تعداد سوال

تاریخچه

۱

مثلث

۱

چند ضلعی

۲

ترسیمات هندسی

۲

برش و تداخل

۱

جایگاه خط و صفحه

۱

رسم سه نما

۱

مجهول یابی

۳

تصاویر سه بعدی

۱

هندسه احجام

۱

مقیاس

۱

نقشه کشی معماری

۳

مکعبات کوچک

۱

مبحث

تعداد سوال

عناصر و کیفیات بصری

۵

شناخت تکنیک و ابزار

۲

شناخت آثار هنرمندان

۳

شناخت سبک های هنری

۳

مبانی طراحی گرافیک

۳

سایر موضوعات

۴

مبحث

تعداد سوال

عناصر نمایش

۱

نمایش در شرق

۱

ماسک و گریم

۱

نمایش در ایران

۳

نمایش عروسکی

۱

سینمای ایران

۴

مباحث فنی سینما

۲

سینمای ملل

۲

سبک های سینمایی

۱

کارگردانان خلاق دوره ی صامت

۱

درک تصویر

۲

اسطوره و حماسه

۱

انیمیشن

۱

مبحث

تعداد سوال

مد شناسی موسیقی ایران

۳

ساز شناسی غربی

۴

ساز شناسی ایرانی

۲

تاریخ موسیقی ایران

۱

تاریخ موسیقی غرب

۱

موسیقی فیلم

۲

فور شناسی

۲

آکور شناسی

۲

هارمونی

۳

مبحث

تعداد سوال

مواد و مصالح

۳

کاغذ و چاپ

۴

شیشه

۱

الیاف نساجی

۲

شیمی رنگ

۱

عکاسی

۱

ابزار و اسلوب های هنری

۳

مرمت و موزه داری

۱

حالال ها و رنگ بر ها

۱

چسب

۱

آلات موسیقی

۲

بودجه‌بندی رشته‌زبان 

عنوان درس

ضریب

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زبان و ادبیات فارسی

۴

۱ تا ۲۵

۲۵

زبان عربی

۲

۲۶ تا ۵۰

۲۵

فرهنگ و معارف اسلامی

۳

۵۱ تا ۷۵

۲۵

زبان انگلیسی

۲

۷۶ تا ۱۰۰

۲۵

عنوان درس

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زبان تخصصی

۱۰۱ تا ۱۷۰

۷۰

مبحث

تعداد سوال

واژگان

۱۵

گرامر

۱۰

کاربرد زبان

۱۰

تربیت واژه

۵

کلوز تست

۱۰

ریدینگ

۲۰